Indywidualny Plan Zajęć

Stała Opieka Specjalistów

Szeroka Opieka Terapeutyczna

Wspólny Cel- Samodzielność

Pierwszym celem, który chcemy zrealizować podczas pobytu dzieci w przedszkolu jest osiągnięcie przez nie jak największej samodzielności w codziennych czynnościach...

Publiczne Przedszkole Specjalne “Wesołe Żabki” powstało z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami ruchowymi, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz dla dzieci z autyzmem.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci już 2,5 letnie, ponieważ wczesne objęcie dziecka wielospecjalistyczną pomocą znacznie zwiększa jego szanse na jak najlepszy rozwój. Edukacja w naszym przedszkolu może trwać do 9. r.ż. i daje możliwość przygotowania dziecka do kontynuowania nauki w placówce integracyjnej lub specjalnej.

Ekipa Przedszkola Wesołe Żabki

Każde dziecko ma zagwarantowane trzy indywidualne sesje terapeutyczne dziennie.

Dla każdego dziecka określamy indywidualny plan zajęć (rodzaj i ilość zajęć jest dostosowywana oddzielnie dla każdego dziecka – nie jest narzucana odgórnie).

Każdy rodzic może włączyć się w tworzenie indywidualnego planu terapeutycznego swojego dziecka, dzieląc się oczekiwaniami, co do realizowanych celów.

Budynek Przedszkola Wesołe Żabki

W naszym przedszkolu prowadzimy:

  • Terapię pedagogiczną (arteterapię, choreoterapię itp.),
  • Terapię logopedyczną,
  • Terapię psychologiczną (również dla rodziców),
  • Fizjoterapię (NDT-BOBATH, PNF, FITS, DNS itp.),
  • Hipoterapię,
  • Muzykoterapię,
  • Integrację sensoryczną,
Uśmiechnięte dziecko na wózku

Naszym celem jest osiągnięcie przez dzieci
jak największej samodzielności
w codziennych czynnościach

Dzięki współpracy wielu specjalistów i rodziców możemy określić wspólny cel, kierunek oddziaływań terapeutycznych oraz wieloaspektowe formy działania.
Każdą grupę kieruje pedagog specjalny we współpracy z pomocą nauczyciela.