Indywidualny Plan Zajęć

Stała Opieka Specjalistów

Szeroka Opieka Terapeutyczna

Wspólny Cel – Samodzielność

Witaj na stronie Publicznego Przedszkola Specjalnego ‘’Wesołe Żabki”

 

Pierwszym celem, który chcemy zrealizować podczas pobytu dzieci w przedszkolu jest osiągnięcie przez nie jak największej samodzielności w codziennych czynnościach.

Przedszkole jest dostosowane dla dzieci od 2,5 lat z niepełnosprawnościami sprzężonymi, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Każde dziecko ma zagwarantowane trzy indywidualne sesje terapeutyczne dziennie!

 

Dla każdego dziecka określamy indywidualny plan zajęć (rodzaj i ilość zajęć jest dostosowywana oddzielnie dla każdego dziecka – nie jest narzucana odgórnie).
Każdy rodzic może włączyć się w tworzenie indywidualnego planu terapeutycznego swojego dziecka, dzieląc się oczekiwaniami, co do realizowanych celów.

W naszym przedszkolu prowadzimy:

 

  • Terapię pedagogiczną  (arteterapię, choreoterapię itp.),
  • Terapię logopedyczną,
  • Terapię psychologiczną (również dla rodziców),
  • Fizjoterapię (NDT-BOBATH, PNF, FITS, DNS itp.),
  • Hipoterapię,
  • Dogoterapię, felinoterapię,
  • Muzykoterapię,
  • Integrację sensoryczną,

Naszym celem jest osiągnięcie przez dzieci jak największej samodzielność w codziennych czynnościach

 

Dzięki współpracy wielu specjalistów i rodziców możemy określić wspólny cel i kierunek oddziaływań terapeutycznych oraz wieloaspektowe formy działania.
Każdą grupą kieruje pedagog specjalny we współpracy z pomocą nauczyciela.
Dzięki nawiązaniu porozumienia z uczelniami, każde dziecko ma zapewnioną indywidualną opiekę podczas zajęć grupowych.