Poznaj Naszą Kadrę

Nasz personel to wysoko wykwalifikowani, doświadczeni specjaliści.

Uważamy, że w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi niezwykle istotne jest podejście pełne ciepła i wyrozumiałości.

Liczy się również cierpliwość i zaangażowanie, dlatego poza kwalifikacjami nasi pracownicy to przede wszystkim osoby, dla których praca w przedszkolu to życiowa pasja.

Marta Rylokowska-Maciążek

Fizjoterapeuta, Oligofrenopedagog,Terapeuta NDT-BOBATH, Dyplomowany Terapeuta PNF

Nazywam się Marta Rylokowska-Maciążek i jestem inicjatorką całego „zamieszania”. W 2005 roku skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia i tak rozpoczęłam swoją karierę zawodową. Od zawsze chciałam stworzyć ośrodek, w którym dzieci będą miały zapewnioną jak najlepszą opiekę, różnorodne zajęcia dostosowane do ich potrzeb, oraz naukę samodzielności. Jednocześnie chciałam odciążyć rodziców w ich codziennych obowiązkach, żeby swój wolny czas mogli poświęcić na zabawę z dziećmi. I tak powstał pomysł stworzenia przedszkola. Dzięki pomocy i współpracy Katarzyny Bednarskiej w 2014 roku udało się go zrealizować – Publiczne Przedszkole Specjalne „Wesołe Żabki” rozpoczęło swoją działalność.
Początki były trudne, jednak dzięki wytrwałości wszystkich zaangażowanych osób dzisiaj mamy 22 podopiecznych, współpracujemy z wieloma terapeutami i zaczynamy osiągać coraz większe sukcesy, a największym z nich jest uśmiech na twarzach naszych dzieci.

Wykształcenie:

  • Akademia Wychowania Fizycznego, Kierunek Fizjoterapia – studia magisterskie
  • Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji, Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

Ukończone kursy:

  • NDT-BOBATH
  • PNF ( również w pediatrii)
  • FITS ( Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz )
  • DNS ( Dynamic Neuromuscular Sabilisation ) część A, B oraz pediatryczna 1 i 2
  • Instruktor Hipoterapii
  • Instruktor pływania osób niepełnosprawnych
  • FDM w pediatrii

Katarzyna Bednarska

specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, pedagog specjalny 

W mojej pracy terapeutyczno-wychowawczej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykorzystuję elementy wielu znanych mi metod terapii m.in. elementy Integracji Sensorycznej, arteterapii, choreoterapii, ergoterapii, komunikacji alternatywnej, metody Dobrego Startu i Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, kinezjologii edukacyjnej, metody Domana Delacato.

Metody pracy dobieram odpowiednio do potrzeb dzieci tak, aby mogły osiągnąć najważniejszy cel – samodzielność na miarę swoich możliwości. Nie wpisuję dzieci w formę terapii, ale metody dopasowuję do dzieci. Indywidualizacja jest obok poszanowania godności najważniejszą zasadą w pracy terapeutycznej.

W mojej codziennej pracy wykorzystuję metody aktywizujące, nawiązujące do codziennego życia np. zajęcia kulinarne, warsztaty ogrodnicze a także codzienne treningi samoobsługi. Duży nacisk kładę na dobór odpowiednich narzędzi np.: wózków, siedzisk, komunikatorów a nawet sztućców i kubków, które poprawiają codzienne funkcjonowanie. Uczę moich podopiecznych samodzielności i radości z tego, co osiągają. Dbam o przyjazną atmosferę i dobre kontakty z rodzicami oraz najbliższym środowiskiem dzieci.
W mojej pracy kieruję się zasadą współdziałania na rzecz dzieci, dlatego angażuję do współpracy zwłaszcza ich rodziców.

Monika Fidor-Bulcewicz

mgr poradnictwa pedagogicznego, terapeuta edukacji w asyście zwierząt, trener sensoplastyki, dogoterapeuta 

Jestem mamą dwojga dzieci, mamą na absolutnie pełny etat; moje dzieci są dla mnie całym światem. Zawsze staram się być blisko nich i rozumieć ich potrzeby, chcę by czas spędzany razem był wyjątkowy. Moje życie było długo życiem „na walizkach”, czemu towarzyszyły częste zmiany i przeprowadzki, nowi ludzie i nowe wyzywania. Wielu uznałoby to za męczące, ale dla mnie to, co wyniosłam z nowych miejsc i relacji jest bezcenne – każde spotkanie uczyło mnie czegoś nowego. Czas pokazał, co naprawdę daje mi w życiu szczęście. Każdego dnia jestem wdzięczna, że udało mi się połączyć ze sobą moje dwie największe pasje: pracę z dziećmi i ze zwierzętami, dzięki czemu mogę patrzeć na ich radość.
Praca dogoterapeuty daje mi motywację i energię by stale się rozwijać i ciągle tworzyć coś nowego.
Nie mam zamiaru się zatrzymywać i zwalniać tempa pracy, wciąż dodaje do niej nowe elementy np.: sensoplastykę, aby dawać dzieciom więcej, by lepiej je rozumieć, by zajęcia były dla nich zawsze niezapomnianą przygodą.

Dagmara Ciemna

pedagog specjalny

Podjęcie pracy w przedszkolu specjalnym było przemyślaną i ważną decyzją. Wspomaganie dzieci z niepełnosprawnościami, obserwacja ich postępów w każdej
sferze życia daje mi motywację do realizacji podjętych celów terapeutycznych. Współpraca z kadrą specjalistów z różnych dziedzin umożliwia mi holistyczne – i przede wszystkim – indywidualne podejście do każdego podopiecznego, daje możliwość analizy zaburzeń z różnych perspektyw terapeutycznych. Praca z dziećmi uczy mnie cierpliwości i pokory, ale przede wszystkim daje mi radość, motywuje i daje uczucie spełnienia zawodowego.

Jagoda Dajnowicz

asystent osób niepełnosprawnych, pomoc nauczyciela

W przedszkolu pracuję ponieważ lubię dzieci oraz pomagać innym. Praca daję mi dużo radości i zadowolenia z postępów dzieci oraz ich chęci do pracy. Praca w przedszkolu pozwala mi wykorzystać swoje aspiracje zawodowe.

Magdalena Bartoszko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wychowania fizycznego

Głównym zadaniem nauczyciela przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz czuwanie nad jego prawidłowym rozwojem. Wszelkie trudności powinien on wspierać terapią a talenty doskonalić. Nauczyciel powinien rozwijać u swoich podopiecznych tzw. dojrzałość szkolną dotyczącą sfery umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej. To właśnie on pomaga, tłumaczy, wskazuje i uczy, ale także bawi się, śmieje oraz odkrywa wraz z dzieckiem świat.

Towarzyszę swoim dzieciom w zabawie i nauce, wspieram w rozwoju, pomagam zdobywać nowe umiejętności, pokonywać trudności. Praca z dzieckiem jest dla mnie wspaniałą przygodą, każdy dzień niesie ze sobą nowe wyzwania, zaskakuje. Każdy z naszych podopiecznych jest wyjątkowy, dlatego moja terapia jest zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb każdego z nich. W pracy z dziećmi wykorzystuję wiele metod i form edukacyjnych. Na zajęciach grupowych i indywidualnych korzystamy z elementów metody ruchowej ekspresji twórczej R.Labana, metod: C.Orffa, kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona, aktywnego słuchania muzyki Ba Strauss, metody dobrego startu, metody Knillów czy metody Weroniki Sherborne.
Naczelną maksymą w pracy z dziećmi są dla mnie słowa J.Korczaka: ”Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”.

Magdalena Kostka

fizjoterapeuta, instruktor pływania osób niepełnosprawnych, terapeuta PNF

Zanim rozpoczęłam studia fizjoterapeutyczne wiedziałam, że chcę pracować z dziećmi. Utwierdziłam się w swoim przekonaniu, kiedy podjęłam pracę zawodową. Dzieci przekazują mi swoją energię, ich szczerość i pozytywne emocje dają mi satysfakcję i są motywacją do dalszej pracy. Jako fizjoterapeuta mogę im pomóc osiągnąć sprawność, poprawić jakość życia i nauczyć samodzielności. Jednak najpiękniejszymi momentami są te, gdy po ciężkiej i czasami długiej pracy widać efekty i postępy w rozwoju dziecka.

Magda Rosłanowska

pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, hipoterapeutka, terapeuta behawioralny

Ukończyłam studia na kierunkach: pedagogika – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia magisterskie) na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu oraz pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (studia licencjackie) na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Posiadam doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z dziećmi ze spectrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami. Moi podopieczni są skarbnicą cennych doświadczeń. Każdego dnia zaskakują mnie czymś nowym, pokazują rzeczywistość ze swojej perspektywy.

Jako terapeuta i pedagog staram się podążać za dzieckiem, jego spontanicznością,
zainteresowaniami i aktywnościami. Swoje działania opieram na bezpiecznej relacji, wzajemnym zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa oraz akceptacji.
Prowadzę także hipoterapię psychopedagogiczną oraz terapię z koniem, dążąc do usprawniania wieloprofilowego – intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego oraz fizycznego.
Ukończyłam liczne szkolenia i kursy, między innymi: Hipoterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, Terapia behawioralna w teorii i praktyce osób ze spektrum autyzmu oraz Techniki SAZ.

Paulina Misiurska

fizjoterapeuta

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na poziomie licencjackim oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu. W przedszkolu Wesołe Żabki pomagam dzieciom w codziennych czynnościach, czuwam nad ich bezpieczeństwem, koryguję postawę ciała oraz nadzoruję
prawidłową koordynację ruchową. Podczas zajęć staram się wprowadzać miłą i przyjazną atmosferę, aby dzieci czuły się komfortowo. Jestem osobą cierpliwą,
opanowaną i tolerancyjną. Potrafię szybko reagować w sytuacjach kryzysowych. Cechuje mnie troskliwość oraz pogodne usposobienie.

Terapeuci

Karolina Kłos

fizjoterapeuta hipoterapeuta
terapeuta metody trójpłaszczyznowej stóp i czaszkowo-krzyżowej,
terapeuta PNF
instruktor Masażu Shantala
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Juliana Janisio

fizjoterapeuta, hipoterapeuta
terapeuta NDT-Bobath,
terapeuta metody Halliwick

Justyna Skiba

logopeda, neurologopeda

Dorota Kozłowska

logopeda