Kilka słów o naszym przedszkolu

Publiczne Przedszkole Specjalne „ Wesołe Żabki”  jest młodą placówką,  która została otwarta w 2014 roku. Budynek przedszkola znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Zagaje 16 na sielskim osiedlu Świniary w otoczeniu pól i łąk.

W pobliżu znajduje się park z pałacem, nieczynne pola irygacyjne będące siedliskiem wielu gatunków owadów, ptaków, roślin oraz stacja PKP. Przedszkole otoczone jest zielonym ogrodem, który zaopatrzony jest w sprzęt do zabaw, zajęć ruchowych na świeżym powietrzu oraz halę i ujeżdżalnię do zajęć hipoterapii. W parterowym budynku mieszczą się przestrzenne i kolorowe sale, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz atrakcyjne zabawki zachęcające do swobodnej zabawy, gabinety do indywidualnych zajęć specjalistycznych, pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze, sanitarne oraz zaplecze kuchenne. Przedszkole posiada estetyczną, bezpieczną i dobrze wyposażoną bazę pozwalającą na realizację przyjętych programów.      

 

W dniu dzisiejszym do przedszkola uczęszcza 25 dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi, sprzężonymi i autyzmem. Zajęcia odbywają się w ujednoliconych pod względem funkcjonowania grupach liczących 4-5 dzieci, co pozwala na lepsze poznanie i zrozumienie potrzeb dziecka. W każdej grupie z dziećmi pracuje pedagog specjalny oraz pomoc nauczyciela.

 

Głównym celem placówki jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego, indywidualnego rozwoju poprzez rozbudzanie ciekawości dziecka oraz zaspokojenie naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata, uwzględniając aktywność twórczą w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. W procesie dydaktyczno-wychowawczym uwzględniamy aktywność ruchową, muzyczną, werbalną oraz plastyczną. Pomagamy pokonywać bariery i trudności. Budujemy poczucie własnej wartości, akceptacji i bezpieczeństwa. Kształtujemy umiejętności społeczne oraz uczymy się radzić z własnymi emocjami, tak aby dzieci mogły osiągnąć jak największą samodzielność w życiu codziennym.