Zdjęcie grupowe podczas świąt

Poznaj Naszą Kadrę

Nasz personel to wysoko wykwalifikowani, doświadczeni specjaliści.

Uważamy, że w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi niezwykle istotne jest podejście pełne ciepła i wyrozumiałości.

Liczy się również cierpliwość i zaangażowanie, dlatego poza kwalifikacjami nasi pracownicy to przede wszystkim osoby, dla których praca w przedszkolu to życiowa pasja.

Marta Rylokowska-Maciążek

Marta Rylokowska-Maciążek

Fizjoterapeuta, Oligofrenopedagog,Terapeuta NDT-BOBATH, Dyplomowany Terapeuta PNF

Nazywam się Marta Rylokowska-Maciążek i jestem inicjatorką całego „zamieszania”. W 2005 roku skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia i tak rozpoczęłam swoją karierę zawodową. Od zawsze chciałam stworzyć ośrodek, w którym dzieci będą miały zapewnioną jak najlepszą opiekę, różnorodne zajęcia dostosowane do ich potrzeb, oraz naukę samodzielności. Jednocześnie chciałam odciążyć rodziców w ich codziennych obowiązkach, żeby swój wolny czas mogli poświęcić na zabawę z dziećmi. I tak powstał pomysł stworzenia przedszkola. W 2014 roku udało się go zrealizować – Publiczne Przedszkole Specjalne „Wesołe Żabki” rozpoczęło swoją działalność.
Początki były trudne, jednak dzięki wytrwałości wszystkich zaangażowanych osób dzisiaj mamy 25 podopiecznych, współpracujemy z wieloma terapeutami i zaczynamy osiągać coraz większe sukcesy, a największym z nich jest uśmiech na twarzach naszych dzieci.

Wykształcenie:

  • Akademia Wychowania Fizycznego, Kierunek Fizjoterapia – studia magisterskie
  • Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji, Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

Ukończone kursy:

  • NDT-BOBATH
  • PNF ( również w pediatrii)
  • FITS ( Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz )
  • DNS ( Dynamic Neuromuscular Sabilisation ) część A, B oraz pediatryczna 1 i 2
  • Instruktor Hipoterapii
  • Instruktor pływania osób niepełnosprawnych
  • FDM w pediatrii

Magda Piotrowska

Zastępca dyrektora
Wychowawca

 

Wychowawcy

Joanna Jaworska

Joanna Jaworska-Sobczak

pedagog specjalny, wychowawca

Szanowni Państwo z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką, absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiem), edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu, specjalistą terapii uzależnień, a także asystentką stomatologiczną.
Dlaczego praca z dziećmi?
Będąc w liceum w klasie humanistyczno-psychologicznej zafascynowałam się psychologią rozwojową dziecka. Dlatego zdecydowałam się na studia pedagogiczne. W trakcie studiów w 2008 r. miałam możliwość zapoznania się z pracą w domu dziecka. Było to dla mnie ogromne przeżycie i doświadczenie. Zrozumiałam, że praca z dziećmi nie może opierać się tylko na pasji, chęci sprawiania radości dzieciom, umilania im czasu pobytu w placówce. Musi być ona również oparta na odpowiedzialności, wiedzy i profesjonalizmie. Od tamtego doświadczenia staram się w pracy z każdym dzieckiem stawiać realistyczne cele, które umożliwią wejść z radością w samodzielne życie. Kolejnym znaczącym krokiem mojej drogi pedagogicznej była praca przez ostatnie 7 lat jako opiekun-wychowawca i kierownik w żłobku. Miałam możliwość współpracować z rodzicami i gronem pedagogicznym w dążeniu do nabycia samodzielności najmłodszych pociech.
Aktualnie oprócz tego, że jestem praktykiem jestem również teoretykiem. Zobowiązuje mnie do tego praca w szkole policealnej jako nauczyciel/wykładowca z przedmiotów tj. np. podstawy pedagogiki, opieki i terapii.
Prywatnie mam wspaniałego męża oraz córkę. Również dzięki ich wsparciu jestem osobą empatyczną, ambitną, nastawioną na rozwój i poszerzanie kompetencji.
Dlatego jestem szczęśliwa, że od czterech lat mam przyjemność pracować w Publicznym Przedszkolu Specjalnym “Wesołe Żabki”. Razem ze wspaniałą kadrą i specjalistami, dbamy o to aby każdego dnia priorytetem nadrzędnym naszej pracy była radość dziecka, wzajemny szacunek i wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków.
Kochani Rodzice bardzo się cieszę, że będę mogła pracować z Państwa dziećmi. Współpracując i wspierajac się wzajemnie możemy osiągnąć więcej w dążeniu do stworzenia lepszego jutro dla naszych podpiecznych.

Kinga Gellert

Kinga Gellert

pedagog specjalny

Jestem absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ukończyłam studia I i II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna ze specjalnością Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Obecnie jestem studentką studiów II stopnia na kierunku Pedagogiki Specjalnej ze specjalnością „Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością”. Ukończyłam również wiele kursów oraz szkoleń, które pozwalają mi na to, aby zajęcia dla dzieci były atrakcyjne i interesujące.

Jestem zwolenniczką nauki przez zabawę. Staż mojej pracy jako pedagoga jest niewielki, jednakże wiem, że znalazłam się we właściwym miejscu o właściwej porze.

 

Aneta Witowska-Bąk

 

 

Agnieszka Durbaiło

Specjaliści

Agnieszka Cugier

Agnieszka Cugier

logopeda, neurologopeda

Jestem neurologopedą i logopedą, wykładowcą studiów podyplomowych, jak również właścicielką i terapeutką gabinetów LogAfa we Wrocławiu. Specjalizuję się zwłaszcza w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy o podłożu neurologicznym i genetycznym. Pracuję głównie w oparciu o: całościową Metodę Krakowską (m. in. symultaniczno – sekwencyjną naukę czytania, stymulację mechanizmów lewopółkulowych, manualne torowanie głosek, programy słuchowe), terapię miofunkcjonalną, terapię ręki, NeuroTaktylną, odruchów ustno-twarzowych oraz kinezjotaping logopedyczny. Czynnie uczestniczę w tworzeniu aktywnych modeli komunikacji alternatywnej i wspomagającej. W terapii zarówno dzieci, jak i dorosłych najważniejszy jest dla mnie szacunek do człowieka jako do Wartości samej w sobie. Dlatego też bardzo bliskie jest mi Publiczne Przedszkole Specjalne “Wesołe Żabki”. Jako współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Razem Rozkodujmy Afazję zapoczątkowałam “Spotkania z sercem”, czyli grupy wsparcia dla rodziców dzieci z afazją rozwojową i opóźnionym rozwojem mowy, systematycznie odbywające się już w kilku miastach Polski. Nieustannie poszukuję nowych dróg i skutecznych metod terapeutycznych. Moim obszarem zainteresowań jest poznanie polisensoryczne oraz szeroko rozumiana tematyka mózgu i jego potencjału. 

Magdalena Piotrowska

Magdalena Piotrowska

Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność: Nauczanie Wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne, studia II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność:Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Od zawsze wiedziałam, że będę pracować z dziećmi. Byłam zawsze starszą kuzynką i uwielbiałam pomagać przy opiece maluchów, stąd decyzja o takim kierunku studiów. W swojej pracy kieruje się dobrem dziecka i najważniejsza jest dla mnie dobra relacja z dzieckiem. Nauka poprzez zabawę to moja droga do sukcesu.

Katarzyna Kurek

Katarzyna Kurek

terapeuta pedagogiczny

Praktykę w pracy z dziećmi zdobywałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Prywatnym Gabinecie Terapii Pedagogicznej, oraz w Terapeutycznej Szkole Podstawowej we Wrocławiu. Na swojej drodze miałam szczęście spotkać terapeutkę, która podzieliła się ze mną swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem. Obecnie poza pracą w przedszkolu Wesołe żabki, prowadzę własny gabinet terapii i wspomagania rozwoju dziecka, współpracuję z Fundacją Fastryga, zajmującą się terapią i diagnozą dzieci z FASD (Poalkoholowe Wrodzone Zaburzenia Rozwojowe). Terapię pedagogiczną prowadzę głównie metodami, których uczyłam się na prestiżowej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, niejednokrotnie od samych autorek i ich doktorantek. Stale poszerzam swój warsztat biorąc udział w wartościowych szkoleniach i studiach podyplomowych. Jako pierwsza we Wrocławiu zostałam Certyfikowaną Terapeutką Instytutu Neurofizjologii i Psychologii – INPP Polska, uprawnioną do terapii indywidualnej INPP. Pracuję tą metoda od 2014 roku. Posiadam certyfikat z zakresu terapii Integracji Bilateralnej wg Sheila Dobie, uzyskałam certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej, zajmuję się też Terapią Taktylną. Jestem przekonana, że wspieranie terapii pedagogicznej poprzez stosowanie metod wspomagających takich jak INPP, BI, SI, Terapia Taktylna – pozwala przyspieszyć efekty pracy terapeutycznej. Nieustannie fascynuje mnie fenomen rozwój dziecka.

Justyna Skiba

Justyna Skiba

neurologopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na trzech kierunkach: filologii polskiej, logopedii ogólnej i neurologopedii klinicznej.

Od początku pracę zawodową wiązałam z terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz terapią logopedyczną osób starszych po udarach mózgu – z afazją. Korzystam z metod k-tapingu, integracji odruchów ustno-twarzowcyh, elementów metody Dyna-Lingua M.S., alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) oraz uniwersalnych metod logopedycznych: masażu, relaksacji, pracy z obrazkiem i dźwiękiem.

Praca z dziećmi z trudnościami rozwojowymi uczy pokory, cierpliwości i dostrzegania małych sukcesów, które w istocie stanowią duże osiągnięcia. Dostosowuję metody pracy indywidualnie do każdego dziecka, mając na uwadze jego możliwości i perspektywy rozwoju. Staram się, by każde dziecko czuło się podczas zajęć bezpiecznie i komfortowo.

Magdalena Stachowiak

Magdalena Stachowiak

fizjoterapeutka

W 2016 roku ukończyłam studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W ramach budowania swojego warsztatu zawodowego ukończyłam:

– Kurs DNS ( Dynamic Neuromuscular Stabilization) część A i B

– Trójpłaszczyznową manualną terapię wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber

– Terapię Neurotaktylną wg Svetlany Masgutowej – Kinesiotaping

Od 2019 roku zaczęłam pracę w przedszkolu “Wesołe Żabki” i odkrywałam w sobie powołanie. Praca z najmłodszymi sprawia mi ogromną przyjemność. Powoduje, że jestem zmotywowana do dalszego rozwoju i ciągłego dokształcania się. Czerpię radość z najmniejszego podstępu moich podopiecznych i każdej spędzonej z nimi chwili.

Prywatnie staram się spędzać jak najwięcej czasu z moją rodziną i przyjaciółmi. Relacje z ludźmi są dla mnie bardzo ważne. W wolnych chwilach uwielbiam czytać książki i gotować. Podróżowanie i wędrówki po górach dodają mi siły i energii do dalszej pracy i działania. 

Joanna Bieruta

Joanna Bieruta

fizjoterapeutka, hipoterapeutka

Jestem osobą pozytywną, kochającą dzieci i zwierzęta. Energię, którą mam w sobie przeznaczam na to, by bez przerwy się rozwijać. Moją pasją są konie, dlatego postanowiłam zostać hipoterapeutą. W 2019 roku obroniłam tytuł licencjata we Wrocławiu na Słonecznej Uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia. Po obronie podjęłam pracę w Publicznym Przedszkolu Specjalnym „Wesołe Żabki”, które nie było mi obcym miejscem. Wielokrotnie podczas trwania moich studiów na pierwszym stopniu byłam obecna w przedszkolu podczas wykonywanych praktyk oraz odbywania wolontariatu. Moja historia z przedszkolem rozpoczęła się w pod koniec stycznia 2016 roku na moich pierwszych praktykach. Już wtedy czułam, że przedszkole jest dla mnie czymś więcej niż miejscem, w którym odbywam praktyki. W październiku 2019 roku kontynuowałam studia drugiego stopnia w trybie zaocznym, żeby móc pracować w wymarzonej przeze mnie pracy. W taki sposób moje życie stało się dla mnie w jakimś sensie bajką. Pracuję w przedszkolu jako hipoterapeuta i fizjoterapeuta. Praca w przedszkolu jest dla mnie ogromnym szczęściem.

Anna Pawełczyk

Anna Pawełczyk

psycholog


Posiadam kwalifikacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
Zajmuję się diagnozą i terapią małych dzieci. Jest to nie tylko moja praca, ale też pasja. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz zaburzeniami zachowania.

Katarzyna Matkowska

Katarzyna Matkowska

fizjoterapeutka

Jestem kochającą  mamą 5–letniego synka z którym uwielbiam spędzać każdą wolną chwilę. Bardzo lubię dzieci dlatego zawód i specyfika mojej pracy z małym pacjentem nie jest przypadkowa. Praca którą wykonuję daje mi satysfakcję i pozwala w pełni na realizację. Cechuje mnie wytrwałość  i cierpliwość w dążeniu do celu, szczególnie w pracy z małymi pacjentami. Od początku mojej edukacji wyższej byłam ukierunkowana na fizjoterapię dzieci czego dowodem jest moja praca magisterska, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i ukończone w tym zakresie kursy. 

Jestem osobą aktywną fizycznie a moimi ulubionymi aktywnościami ruchowymi są:  jazda na nartach , fitness, trekking, sporty wodne. Oprócz tego lubię dobre kino i podróżowanie, szczególnie poznawanie zwyczajów kulinarnych innych państw. Razem z mężem, który również jest absolwentem AWF Wrocław, staramy się prowadzić zdrowy tryb życia, promować aktywność ruchową oraz zarażać tą pasją innych w tym Naszego synka od najmłodszych lat. 

Edukacja:
– 2005-2010 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
– 2018-2019 Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w Warszawie kierunek ,,Przygotowanie pedagogiczne”

Certyfikaty:
– 2014 NDT-Bobath z wyróżnieniem  
– 2011 Kinezjotaping
– 2009 Thera-Band

Justyna Szostak

logopeda

 

Aleksandra Machniewicz

terapeuta SI

 

Agata Słobodecka

fizjoterapeuta, terapeuta SI

 

Pomoce nauczycieli

Sylwia Cynar

Sylwia Cynar

Ukończyłam 5-letnie liceum medyczne, otrzymując tytuł pielęgniarki dyplomowanej. Ze względu na swój charakter pracy postanowiłam spróbować swoich sił za granicą (Niemcy), pracując w szpitalu oraz w domu opieki osób starszych. W związku z moim długim pobytem za granicą znam doskonale język niemiecki. Z czasem powróciłam do Polski, założyłam rodzinę i wychowałam dwoje dzieci. Moje powołanie nigdy nie wygasło, dlatego podjęłam się pracy w naszym przedszkolu. W tym czasie ukończyłam także kurs ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Z natury jestem osobą dobrą, spokojną, troskliwą, dlatego praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji, a uśmiech na twarzy podopiecznych napędza mnie energia i radością z wykonywanej pracy.

“Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas” – Flora Edwards

Malwina Matusiak

 

Patrycja Ptak

 

Patrycja Matusiak


Pozostali pracownicy

Natalia Kurbanowicz

Natalia Kurbanowicz

Małgorzata Świtała

Małgorzata Świtała

ks. Andrzej Seferynowicz