Jesteśmy zgranym zespołem, któremu przyświeca jeden wspólny cel – osiągnięcie przez dzieci jak największej samodzielności w codziennych czynnościach!

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny tworzą:

 • Lekarz Rehabilitacji Ruchowej
 • Fizjoterapeuta
 • Pedagog Specjalny
 • Psycholog
 • Logopeda

W Przedszkolu prowadzimy:

 • Terapię pedagogiczną (arteterapię, choreoterapię itp.),
 • Terapię logopedyczną,
 • Terapię psychologiczną (również dla rodziców),
 • Fizjoterapię (NDT-BOBATH, PNF, FITS, DNS itp.),
 • Hipoterapię,
 • Muzykoterapię
 • Integrację sensoryczną,

 

Publiczne Przedszkole Specjalne “Wesołe Żabki” powstało z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami ruchowymi, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z dla dzieci z autyzmem.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci już 2,5 letnie, ponieważ wczesne objęcie dziecka wielospecjalistyczną, pomocą znacznie zwiększa jego szanse na jak najlepszy rozwój. Edukacja w naszym przedszkolu może trwać do  9. r.ż. i daje możliwość przygotowania dziecka do kontynuowania nauki w placówce integracyjnej lub specjalnej.

Dzieci mogą przebywać w przedszkolu w godzinach 7.00-16.00, przy czym podstawa programowa jest realizowana w godzinach 9.00-14.00. W tym czasie odbywają się zajęcia grupowe oraz indywidualne.

Dla każdego dziecka tworzymy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny i plan zajęć dostosowany do jego potrzeb i możliwości oraz do oczekiwań i sugestii rodziców (rodzaj i ilość zajęć jest ustalana oddzielnie dla każdego dziecka – nie jest narzucana odgórnie).

W tworzenie planów terapeutycznych angażujemy również rodziców, którzy wspólnie
z nami określają główne cele i kierunki rozwoju dziecka.

Dużą wagę przywiązujemy do integracji z placówkami edukacyjnymi. Współpracujemy z lokalną szkołą i przedszkolem, co pozwala na organizowanie wspólnych zajęć, zabaw i wyjazdów.

Przynajmniej raz w miesiącu staramy się organizować różnego rodzaju wyjścia.

Dojazd do przedszkola odbywa się do godziny 9:00, a odwożenie dzieci od godziny 14:00.

Godzina przyjazdu po dziecko jest ustalana indywidualnie i zależy od odległości zamieszkania od przedszkola oraz sytuacji na drodze.
Dzieciom przebywającym w przedszkolu w godzinach 7:00 – 9:00 i 14:00 – 16:00 rodzice zapewniają transport we własnym zakresie.
Koszt dojazdu wynosi 100 zł miesięcznie; w sytuacji, gdy nieobecność dziecka jest większa niż 50% całkowitej frekwencji, koszt dojazdu wynosi 50 zł miesięcznie, płatne na konto przedszkola łącznie z innymi opłatami.
Jednorazowy koszt dojazdu będzie liczony jako dodatkowe godziny opieki nad dzieckiem w wysokości 1 zł/h.