Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00, poza przerwą wakacyjną w sierpniu. Organizacja dnia w przedszkolu zapewnia dzieciom zabawę, edukację, relaksację, a także aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą. W ramowym rozkładzie dnia przewidziana jest realizacja zajęć edukacyjno- wychowawczych w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego, czynności samoobsługowe, zabawy swobodne inspirowane przez dzieci oraz specjalistyczne zajęcia. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym, rozwojowym oraz możliwością psychofizycznym dzieci.

Nasze przedszkole zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną, kreatywną, otwartą na pomysły i nowe rozwiązania, miłą kadrę pedagogiczną, która dba o swój rozwój i nieustannie doskonali się, aby w jeszcze lepszy sposób pomagać dzieciom. Personel troszczy się, by czas spędzony w przedszkolu był dla dzieci wspaniałą zabawą, a zabawa kształcącym doświadczeniem. Na pierwszym miejscu całokształtu swoich działań stawia dziecko i jego dobro.

Każde dziecko ma stworzony swój Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), który jest opracowany przez zespół terapeutyczny w skład, którego wchodzą: pedagog, fizjoterapeuta, logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, lekarz i rodzice oraz dodatkowi specjaliści, gdy zachodzi taka potrzeba.

TYGODNIOWY PLAN PRACY PEDAGOGA

Tygodniowy Plan Pracy Pedagoga – 4-8.10

Tygodniowy Plan Pracy Pedagoga – 28-01.10.

Tygodniowy Plan Pracy Pedagoga -19-24.09.

Tygodniowy Plan Pracy Pedagoga – 13-17.09.

Tygodniowy Plan Pracy Pedagoga – 6-10.09.