RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SPECJALNYM
 ,,WESOŁE ŻABKI’’
 

 

7.00 – 8.30

Przyjazd dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

8.30 – 8.40

Czynności higieniczno- porządkowe. Trening umiejętności samoobsługowych ( higiena jamy ustnej, toaleta, mycie rąk)

 

8.40 – 9.10

Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych, przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

 

9.10 – 9.30

Przywitanie dzieci, zabawy rytmiczne integrujące grupę.

 

9.30-10.00

 

Zajęcia dydaktyczne. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

10.00 – 12.00

Zajęcia rewalidacyjne: zajęcia logopedyczne, fizjoterapeutyczne, zajęcia integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych, terapia pedagogiczna, hipoterapia.

 

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na świeże powietrze ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinania guzików, suwaków).

 

Ćwiczenia kształtujące właściwą postawę ciała. Zabawy organizowane i swobodne w sali, na placu przedszkolnym, spacery i wycieczki.

 

12.00 – 12.15

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno-porządkowe w łazience  ( toaleta, mycie rąk).

 

12.15 – 12.45

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

 

12.45-13.15

Relaksacja – odpoczynek,  wyciszenie, ( muzyka klasyczna, kołysanki, masażyki, Batti Strauss, programy aktywności Knillów).

 

13.15 – 13.30

Przygotowanie dzieci do odjazdu do domu.

 

13.30-16.00

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy kołowe ze śpiewem, gry stolikowe, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w małych grupach, porządkowanie sali.